Oferta

Kadry i płace

1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.

2. Sporządzanie wszystkich dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.

3. Sporządzanie umów i rachunków do umów cywilno-prawnych.

4. Rejestrowanie / wyrejestrowanie w ZUS pracowników, członków ich rodzin oraz właścicieli.

5. Naliczanie składników wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac.

6. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.

7. Naliczanie składek ZUS oraz przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS.

8. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy.

9. Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich, innych nieobecności w pracy.

10. Kontrola terminów badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu BHP.

11. Sporządzanie deklaracji o kwotach pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-4R, PIT 8-AR).

12. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników (PIT-11).

13. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników.

14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS.

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl