Oferta

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

  • - Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • - Ewidencji dla celów podatku VAT
  • - Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • - Ewidencji wyposażenia

2. Sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT

3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl