O firmie

Właścicielem Biura rachunkowego LM CONSULT jest Monika Leyk.

Siedziba Biura znajduje się w centrum Luzina, przy ul. Poprzecznej 7.

O powstaniu Biura zadecydowało moje bogate doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz posiadane kwalifikacje.

Doświadczenie zawodowe

Posiadam prawie 9-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowej podmiotów o zróżnicowanym profilu działalności (działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna, hotelarska, turystyczna) i działających w różnych formach prawnych: osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek handlowych. W ramach zdobytego doświadczenia posiadam również prawie 2-letni okres pracy w jednym z biur rachunkowych w Gdynia.

Dzięki tym doświadczeniom poznałam specyfikę rozliczania różnych form działalności gospodarczej, jak również specyfikę rozliczeń (zwłaszcza podatkowych) różnych branż.

Kwalifikacje zawodowe

Potwierdzeniem moich kompetencji zawodowych jest wpis na listę osób posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 28123/2008.

Ponadto poświadczeniem posiadanych kwalifikacji w zakresie rachunkowości i finansów są:

  • - ukończone studia ekonomiczne o specjalności rachunkowość i finanse na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej
  • - ukończone podyplomowe Studium rachunkowości i finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  • - ukończony roczny kurs samodzielnej księgowości organizowany przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku
  • - ukończony kurs specjalisty ds. kadrowo-płacowych organizowany przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku

Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe są najlepszą gwarancją rzetelności i wysokiej jakości świadczonych usług.

Odpowiedzialność

Działalność Biura objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług w firmie AXA TUiR SA.

Oprogramowanie

Obsługa księgowa jest prowadzona na profesjonalnym oprogramowaniu księgowo-kadrowym firmy INSERT, odpowiadającym wymogom Ustawy z dn. 29.09.1994r. o rachunkowości.

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl