Oferta

Ryczałt ewidencjonowany

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

  • - Ewidencji ryczałtu
  • - Ewidencji dla celów podatku VAT
  • - Wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2. Sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT

3. Sporządzanie i przesyłanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl