Oferta

Usługi doradcze oraz pozostałe

1. Doradztwo przy założeniu działalności gospodarczej (wypełnienie wniosku do CEIDG, wybór formy prawnej, sposobu opodatkowania, możliwości skorzystania z ulg i zwolnień).

2. Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji, dofinansowania lub kredytu na założenie działalności gospodarczej.

3. Rozliczenia roczne osób fizycznych nieprowadzących działalności.

4. Sporządzanie sprawozdań oraz analiz finansowych.

Telefon: 502 043 955  
Copyright © 2019 lmconsult.pl